Информация

Към хотелa има кафе – клуб, който разполага с 50 места. Той е подходящ за вашите частни празненства и събития, както и за провеждането на семинари, обучения и конференции.